2nd Kyiv Photo Book International Festival

Cайт події

Дата: 15.09.2019

Час: 11:00

Локація: Перший поверх, четвертий поверх


Підтверджуючи реєстрацію, Ви приймаєте умови щодо згоди на обробку персональних даних.

[see below for English]

Натхненні успіхом першого фестивалю, оголошуємо про другий!

Другий фестиваль фотокниг [фотоальбомів] відбудеться в Києві у неділю 15 вересня 2019 р.

Цей фестиваль - для тих хто цінує або цікавиться художньою фотографією, сучасною та класичною. Хто хоче погортати сторінки різноманітних книжок з творами фотомистецтва, зібраних в один день в одному місці, або придбати книгу, собі чи у подарунок. Хто хоче поспілкуватися безпосередньо із видавцями цих книг та фотографами. Хто хоче послухати тематичні лекції або долучитися до інших подій, що пройдуть в межах фесту.

Центральна подія фестивалю - ярмарок фотокниг (або ще їх називають художні фотоальбоми) від українських та закордонних видавництв, арт галерей та книжкових крамниць, що спеціалізуються на такій літературі, а також безпосередньо від фотографів, що видали свої художні фотокниги.

Серед вже підтверджених учасників фестивалю:

- видавництва РОДОВІД, Видавництво Основи, IST Publishing, Magenta Art Books та ін.

- фотографи Igor Gaidai, Alexander Chekmenev, Дмитро Купріян, Hooliyaiy Bohdan, Helen Saponova, Merien Morey та ін., які, окрім своїх книг, представлять лімітовані авторські відбитки;

- книжкові магазини Резидент Бук (представник TASCHEN в Україні), The Bookstore, Винтажная лавка "Антресоль" та ін. із фотокнигами переважно із-за кордону та вінтажними фотоальбомами.

І це тільки початковий список, який буде поповнюватися.

Паралельно із ярмарком на фестивалі буде йти виставка приватних колекцій фотокниг і фотожурналів. У лекційній залі весь день будуть проходити лекції за темами фотокниг і фотографії та відкриті презентації проектів фотокниг. Також буде рев'ю проектів фотокниг експертами.

Фестиваль проводиться у партнерстві з Креативною спільнотою IZONE.

Креативна спільнота IZONE
Київ, вул. Набережно-Лугова, 8
неділя 15 вересня 2019 р.
весь день - з 11:00 до 21:00
вхід 20 грн

Сайт фестивалю: http://kyivphotobook.com

Що друкували ЗМІ про перший фестиваль: http://kyivphotobook.com/sep2019/publications

Якщо ви маєте бажання ВЗЯТИ УЧАСТЬ у фестивалі з фотокнигами, вашими або які ви продаєте: http://kyivphotobook.com/sep2019/participants

Якщо ви хочете взяти участь в проведенні фестивалю в якості ВОЛОНТЕРА: https://forms.gle/KqLVkLPe2PKDXnhLA

Якщо ви - володар колекції фотокниг, і хотіли б показати частину СВОЄЇ КОЛЕКЦІЇ на фестивалі: http://kyivphotobook.com/sep2019/exhibition

А за посиланням - фотокниги з колекції безпосередньо фестивалю Kyiv Photo Book що будуть показані в день фестивалю: http://kyivphotobook.com/sep2019/collection

Якщо ви бажаєте запропонувати якісь ЗАХОДИ в межах фестивалю, пишіть, будь ласка, на нашу пошту: kyivphotobook@gmail.com

Якщо у вас є ідея / проект не надрукованої ще фотокниги, і ви хотіли б ПРЕЗЕНТУВАТИ його публічно на фестивалі: http://kyivphotobook.com/sep2019/presentations

Показати проект своєї фотокниги ЕКСПЕРТАМ і обговорити свої ідеї з ними: http://kyivphotobook.com/sep2019/review

З пропозиціями ПАРТНЕРСТВА, пишіть, будь ласка, на пошту: kyivphotobook@gmail.com
 
2nd Kyiv Photo Book International Festival will be held in Kyiv on Sunday, September 15, 2019.

This festival is for those who appreciate or are interested in artistic photography, modern or classical. Who wants to turn pages of various books with works of photo art, collected on one day at one place, or to buy a book, for yourself or for a gift. Who wants to chat directly with publishers of these books and photographers. Who wants to listen to thematic lectures or to join other events that will be held within the festival.

The central event of the festival is a fair of photo books from Ukrainian and foreign publishing houses, art galleries and book stores specializing in such literature, as well as directly from photographers who have published their art photo books.

Among already confirmed participants of the festival:

- publishing houses РОДОВІД, Видавництво Основи, IST Publishing, Magenta Art Books, etc.

- photographers Igor Gaidai, Alexander Chekmenev, Дмитро Купріян, Hooliyaiy Bohdan, Helen Saponova, Merien Morey, etc. In addition to their books, they will present authors limited prints.

- bookstores Резидент Бук (the official distributor TASCHEN in Ukraine), The Bookstore, Винтажная лавка "Антресоль", etc. with photo books mostly from abroad and vintage photo books.

And this is just the initial list that will be replenished.

Along with the fair, we will have an exhibition of private collections of photo books and photo magazines. The lecture hall will host lectures on photo books and photography and open presentations of photo book projects for all day. The festival will hold a review of photo book projects by experts as well.

The festival is conducted in partnership with IZONE Creative Community.

IZONE Creative Community
8 Naberezhno-Lugova St, Kyiv
Sunday, September 15, 2019
all day - from 11:00 till 21:00
entry 20 hrn

The festival website: http://kyivphotobook.com/eng

MEDIA publications about the first festival: http://kyivphotobook.com/sep2019/eng/publications

If you wish to TAKE PART in the festival with photo books, yours or that you sell: http://kyivphotobook.com/sep2019/eng/participants

If you like to take part in conducting the festival as a VOLUNTEER: https://forms.gle/2up2MhH2Ra5g1XXb6

If you are an owner of a photo books collection and would like to show part of YOUR COLLECTION at the festival: http://kyivphotobook.com/sep2019/eng/exhibition

If you like to offer an EVENT within the festival, please email us: kyivphotobook@gmail.com

If you have an idea / project of not yet printed photo book, and would like to PRESENT it publicly at the festival: http://kyivphotobook.com/sep2019/eng/presentations

To show a project of your photo book to EXPERTS and discuss your ideas with them: http://kyivphotobook.com/sep2019/eng/review

With offers or ideas of a PARTNERSHIP, please email: kyivphotobook@gmail.com